لحظه ایست روییدن عشق
لحظه ایست روییدن عشق
اثر لورا اسکوئیول
مترجم: آذر عالی پور

تعداد صفحه: ۲۰۵
ژانر: داستان
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان، میانسال، پیر
درباره‌ی کتاب:
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: آیدین زوار

پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: