تولید
شده
گزیده‌ای از داستان‌های مجموعه‌ی «پسر قاتل من»
گزیده‌ای از داستان‌های مجموعه‌ی «پسر قاتل من»
اثر خورخه لوییس برخس، دال استیونس، ر.ک.(راسیپورام کریشنا سوامی)ناریان، خولیو کورتاسار، توفیق الحکیم
مترجم: مهدی غبرایی

انتشارات: نقش و نگار
تعداد صفحه: None
ژانر: مجموعه داستان، داستان
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب:
درباره‌ی کتاب:
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: مهرآوا (مریم رحیمی)

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: پرویز نشاط، شهرام (مجتبی) نجاتی، بهرام سروری‌نژاد، تبسم هاشمی حایری
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: