تولید
شده
دلیله (از مجموعه داستان دلیله)
دلیله (از مجموعه داستان دلیله)
اثر سیلوی ویل
مترجم: اسدالله امرایی

انتشارات: نقش و نگار
تعداد صفحه: None
ژانر: داستان کوتاه
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان
درباره‌ی کتاب: زن کم کم از کف او رها می شد. برای مرد دشوار بود که بگوید تغییر حالات و روحیات زن از چه موقعی شروع شده اما تردیدی نداشت که زن عوض شده است...
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: مهرآوا (مریم رحیمی)

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: مریم رحیمی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است:

این کتاب با مریم رحیمی کار خواهد شد