تولید
شده
جایی نامناسب برای شب عید (از مجموعه دلیله)
جایی نامناسب برای شب عید (از مجموعه دلیله)
اثر جانت بیلر شو
مترجم: اسدالله امرایی

انتشارات: نقش و نگار
تعداد صفحه: None
ژانر: داستان کوتاه
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب:
درباره‌ی کتاب: توی ایستگاه غلغله بود اما به محض آنکه زن وارد شد، چشم گری او را گرفت. فکر کرد طرف عوضی آمده با آن کت بلند آبی خوش دوخت و کفش های پوست سوسماری هم رنگ کیف دستیش. باید به فرودگاه می رفت. انبوه مردم از دور و بر زن رد می شدند اما او در آستانه در ایستاده بود، لابد گمان می کرد اشتباه آمده...
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: مهرآوا (مریم رحیمی)

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: معصومه عزیزمحمدی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است:

این کتاب با معصومه عزیزمحمدی کار خواهد شد