تولید
شده
درخت فلفل (از مجموعه پسر قاتل من)
درخت فلفل (از مجموعه پسر قاتل من)
اثر دال استیونس
مترجم: مهدی غبرایی

انتشارات: نقش و نگار
تعداد صفحه: None
ژانر: داستان کوتاه
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب:
درباره‌ی کتاب: درخت فلفل داستان مردی که همیشه در ذهنش یاد زادگاهش و حیاط خانه اش و درخت فلفل حیاط خانه اش است و همیشه از آن به عنوان درختی تنومند یاد می کرد و درخت های فلفل دیگر در نظرش کوچک و ناچیزند و بالاخره بعد از سال ها برگشت به دیارش و حیاط خانه ی قدیمی می بیند که آن درخت تنومند، درختچه ای بیش نیست.
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: مهرآوا (مریم رحیمی)

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: شهرام(مجتبی) نجاتی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است:

این کتاب با شهرام(مجتبی) نجاتی کار خواهد شد