تولید
شده
چاه (از مجموعه پسر قاتل من)
چاه (از مجموعه پسر قاتل من)
اثر خورخه لوییس بورخس، ایزابل آلنده، برنارد مالامود، میخائیل بولگاکوف و ...
مترجم: مهدی غبرایی

انتشارات: نقش و نگار
تعداد صفحه: None
ژانر: داستان، داستان کوتاه
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان
درباره‌ی کتاب: نامم ميگل ماخاياست و گروهبان ارتش بوليوي ام. پنجاه روز است كه به بيماري بري بري مبتلا شده و در بيمارستان تايرائري بستري ام. اين بيماري كفايت نمي كرد كه مرا به لاپاس شهر زادگاه و دلخواهم منتقل كنند. دو سال و نيم است كه در خدمت ارتش در حال جنگم. نه زخم گلوله اي كه پارسال از ناحيه دنده برداشتم باعث معافيتم از خدمت شده و نه اين بيماري ناشي از كمبود ويتامين ب. در اين احوال از پرسه زدن بين اشباح پيژامه پوش بيماران اين بيمارستان حوصله انم سر رفته...
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: مهرآوا (مریم رحیمی)

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: سمیه صمیمی ، پرویز نشاط
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است:

این کتاب با پرویز نشاط کار خواهد شد