داستان پیانو
داستان پیانو
اثر یوکیو می‌شیما، گابریل گارسیا مارکز، آنتوان چخوف، آمی تن، کریشنا بالدو وید
مترجم: حسن اکبریان طبری

تعداد صفحه: None
ژانر: داستان، داستان کوتاه
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان، میانسال، پیر
درباره‌ی کتاب:
گزیده‌ای از متن کتاب:

پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: