گوینده

تغییر گذرواژه

نام: کرامت صالحی

نمونه‌ی صدا:

ادبیات مورد علاقه:

درباره‌ی من: باسلام دارای مدرک صدا سازی وگویندگی

Book Suggestions:
پیشنهادهای دریافت شده
کتابهای در دست تولید
کتابهای خوانده شده

پیشنهاد کتاب

لطفاً قبل از پیشنهاد کتاب اطمینان حاصل فرمایید کتاب مورد نظرتان در صفحه‌ی فهرست کتاب‌ها نیست.
کتابهای پیشنهادی: