گوینده

تغییر گذرواژه

نام: معصومه بیگدلی

نمونه‌ی صدا:

ادبیات مورد علاقه:
هنر
نوجوان
عاشقانه
فلسفه
سفرنامه
رمان
نمایشنامه
غیر‌داستانی
فیلمنامه
عرفانی
اسطوره

درباره‌ی من: ....

Book Suggestions:

پیشنهاد کتاب

لطفاً قبل از پیشنهاد کتاب اطمینان حاصل فرمایید کتاب مورد نظرتان در صفحه‌ی فهرست کتاب‌ها نیست.
کتابهای پیشنهادی: