گوینده

تغییر گذرواژه

نام: محمدرضا ابراهیمی

نمونه‌ی صدا:

ادبیات مورد علاقه:
تاریخی
هنر
بیوگرافی
کودک
نوجوان
آموزشی
عاشقانه
ورزشی
سفرنامه
داستان
رمان
نمایشنامه
غیر‌داستانی
اجتماعی
اسطوره
نقد ادبی

درباره‌ی من: گوینده رادیو شاهرود

Book Suggestions:

پیشنهاد کتاب

لطفاً قبل از پیشنهاد کتاب اطمینان حاصل فرمایید کتاب مورد نظرتان در صفحه‌ی فهرست کتاب‌ها نیست.
کتابهای پیشنهادی: