گوینده

تغییر گذرواژه

نام: محمد مهدی بدیهی

نمونه‌ی صدا:

ادبیات مورد علاقه:
رمان
شعر
نوجوان
فلسفه
بیوگرافی
تاریخی
سلامت
علم و تکنولوژی
سفرنامه
داستان
داستان کوتاه
اجتماعی
سیاسی
مذهبی
آموزشی

درباره‌ی من: دبیر ریاضی و مدرس دانشگاه

Book Suggestions:

پیشنهاد کتاب

لطفاً قبل از پیشنهاد کتاب اطمینان حاصل فرمایید کتاب مورد نظرتان در صفحه‌ی فهرست کتاب‌ها نیست.
کتابهای پیشنهادی: