گوینده

تغییر گذرواژه

نام: محسن غبرايى

ادبیات مورد علاقه:
علم و تکنولوژی
سیاسی
رمان
داستان کوتاه
نقد ادبی

درباره‌ی من: در خانواده ادب دوست غبرايى به دنيا آمدم. ٢٦ سال پيش به كانادا آمده و با ادبيات و زبان انگليسى نيز عميقاً آشنا شدم. به ترجمه نيز علاقه داشته و فعلا با گويندگى شانسم را امتحان خواهم كرد.

Book Suggestions:
پیشنهادهای ارائه شده
۱
۲
۳
پیشنهادهای دریافت شده
کتابهای در دست تولید
کتابهای خوانده شده

پیشنهاد کتاب

لطفاً قبل از پیشنهاد کتاب اطمینان حاصل فرمایید کتاب مورد نظرتان در صفحه‌ی فهرست کتاب‌ها نیست.
کتابهای پیشنهادی: