واوبوک چگونه كار می‌كند؟


• من مدیرتولید هستم.

هر کدام از عوامل مشارکت کننده در تولید کتاب گویا یعنی نویسنده، ناشر، استودیودار یا گوینده، می‌تواند مدیریت فرایند تولید کتاب گویا را برعهده بگیرد. البته مدیر تولید می‌تواند شخصی خارج از این مجموعه نیز باشد. به شرط اینکه که قبلاً تجربه تولید کتاب گویا را داشته باشد. مسئولیت مدیر تولید، عقد قرارداد میان عوامل مشارکت کننده و مدیریت فرایند تولید است. همچنین یک مدیر تولید با تجربه می‌تواند در انتخاب عوامل تولید و نحوه اجرا نیز پیشنهادهای مفیدی ارائه دهد که منجر به محصول با کیفیت‌تری خواهد شد. مدیر تولید از فروش محصول نهایی ۱۰% سهم خواهد داشت. در فاز اول شروع به کار «و»، مدیران تولید «و» این مسئولیت را برعهده خواهند داشت. پس از زمان کوتاهی، عواملی که در فاز اول مراحل تولید را تجربه کرده‌اند می‌توانند به عنوان مدیر تولید در «و» فعالیت نمایند.