دیوار: نمایش نامه
دیوار: نمایش نامه
اثر شهرام کرمی

انتشارات: افکار
تعداد صفحه:
ژانر: هنر، نمایشنامه
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان، میانسال، پیر
درباره‌ی کتاب:
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: موژان محقق

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: رعنا مشهدی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: