احمد فیلسوف؛ سی و چهار نمایشنامه کوتاه برای کودکان و هرکس دیگر
احمد فیلسوف؛ سی و چهار نمایشنامه کوتاه برای کودکان و هرکس دیگر
اثر الن بدیو

انتشارات: مانیاهنر
تعداد صفحه: ۲۷۲
ژانر: فلسفه، نمایشنامه، اجتماعی، طنز
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب:
درباره‌ی کتاب: موضوعات نمایشنامه ها در واقع بحث در مورد سی و چهار مبحث فلسفی است که سعی می شود در غالب گفتگو یا مونولوگ، درسی فلسفی برای مخاطبان در بر داشته باشد. بدیو در این نمایشنامه ، نوعی دراماتورژی انجام داده و شخصیت ها و اتفاقات نمایشنامه معروف مولیر به نام "نیرنگ های اسکاپن" را در میزانسن حومه ی یک شهر بزرگ مدرن قرار داده است. . عنوان درس گفتارها و عناوین این نمایشنامه ، شانس، هیچ، تناقض، خدا، رخداد، زبان، تکرار، مرگ، دیالکتیک، سوژه، بزرگ و کوچک، اخلاق، زمان، ماهیت و غیره هستند. در مجموع باید گفت، مساله اصلی در واقع اندیشه و نحوه برخورد آدمی با مسائل مختلف فلسفی است.
گزیده‌ای از متن کتاب: گاهی اوقات خنده بهترین راه نشان دادن اعتراض است. در بحبوحه‌ی اتفاقات آن سال‌ها، ناگهان این فکر به سرم زد که شخصیت‌ها و اتفاقات نمایش‌نامه معروف مولیر به نام «نیرنگ ماهی اسکاپن» را در میزانسن حومه‌ی یک شهر بزرگ مدرن قرار دهم. یکی از سنت‌های مهم تئاتر کمدی این است که قهرمانان داستان،معمولا نماینده قشر ضعیف جامعه است.

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: حسین محمدی ، سارا کاظمی ، شادی احمدی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: