شعبده بازیگری
شعبده بازیگری
اثر رضا کیانیان

تعداد صفحه: None
ژانر: هنر، غیر‌داستانی
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان، میانسال، پیر
درباره‌ی کتاب:
گزیده‌ای از متن کتاب:

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: پيمان مخزنی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: