تولید
شده
چهار اثر
چهار اثر
اثر فلورانس اسکاول شین
مترجم: نشمیل مشتاق

انتشارات: نقش و نگار
تعداد صفحه: None
ژانر: موفقیت، روانشناسی، سلامت، غیر‌داستانی
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: جوان، میانسال، پیر
درباره‌ی کتاب: فلورانس اسکاول شین معتقد است «هر آنچه آدمی احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود.» این کتاب یکی از کتاب های صوتی است که میتواند برای شروع زندگی افراد الگویی باشد و به جرات می توان گفت که این کتاب بهترین کتابی است که در خصوص قانون جذب و ثروت و سلامتی و خوشبختی نوشته شده است. در بخش هایی از این کتاب صوتی آمده است: «زندگی، یک بازی است؛ بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است. زندگی، بازی بزرگ داد و ستد است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت؛ و هر چه بدهد بازخواهد گرفت. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد. و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند، از او انتقاد خواهد شد. اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت. و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموخته‌اند که قوه‌ی تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.» نوش گوشتون :)
گزیده‌ای از متن کتاب:
مدیر تولید: موسسه رها فیلم

پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است:

این کتاب با شوکت حجت کار خواهد شد