بانوی لیل
بانوی لیل
اثر محمد بهارلو

انتشارات: افکار
تعداد صفحه: ۳۰۴
ژانر: داستان
جنسیت صدای مناسب: هرکدام
سن صدای مناسب: نوجوان، جوان، میانسال
درباره‌ی کتاب:
گزیده‌ای از متن کتاب:

کسانی که تا کنون به این کتاب پیشنهاد خوانش داده‌اند: آرمان کاظمی ، شیده ق ، خانم براتزاده ، آسیه مجدی
پیشنهادهایی که صاحب امتیاز کتاب ارائه کرده است: